Flutter: Створення свого Scaffold віджета з випадаючим меню.

Я для своєї гри, написаної на Flutter, Дике Поле спочатку використовував стандартний Material App Bar, але він займав багато місця зверху і до нього не можливо було додати випадаюче меню. Тому я вирішив зробити свій власний Scaffold віджет, який би міг робити наступне:

 • Всього декілька вхідних змінних для конструктора віджета. Заголовок, список елементів для випадаючого меню.
 • Панель програми по тапу на кнопку Меню має розкриватися і показувати всі задані елементи меню.
 • Панель програми має закритись назад, якщо користувач натиснув десь поза межами меню.
 • Коли панель програми розкрита, то вся частина дисплею, яка не закривається меню, має бути розмита і трошки затемнена.

Ось як воно виглядає в дії:

custom_appbar.gif

І разом з Row в якості заголовка програми: scrollable_appbar.gif

А тут копія програми, яку ви можете спробувати онлайн:

dartpad.dev/31c5f5035d02ece1c18433a4caf3444d

Почнемо з простого

Зазвичай, я починаю проектування своїх віджетів з точки зору програміста-користувача. Я визначаю мінімальний набір вхідних для конструктора віджета даних, які я б хотів надавати віджету. Надалі уже вся реалізація віджета має бути захована в ньому самому.

Для нашого NarrowScaffold віджета нам знадобляться лише такі параметри конструктора:

 • String: Widget title. Рядок, який буде рендериться в Text віджеті в заголовку програми..
 • Widget: titleView. Готовий Widget, який буде показуватися в заголовку програми. Опціональний. Якщо він є, то параметр String title ігнорується.
 • List actions[]. Список для меню. Він має показуватися, коли користувач натиснув кнопку Меню. Кожен елемент списк має мати callback функцію, яка буде викликана NarrowScaffold віджетом, якщо користувач вибрав елемент меню.
 • Widget body. Тіло програми, яке в принципі і є програмою :)

Ось так воно має виглядати з точки зору користувача віджета:

NarrowScaffold(
     body: Center(
      child: Text(message), 
     ),
     title: 'My Custom App Bar Title',
     actions: [ ]),

Вся реалізація буде захована всередині віджета.

Реалізація

І так, ми маємо розмістити на екрані мінімум два віджета: перший - це тіло програми, другий - це заголовок програми, де і знаходиться кнопка меню.

Щоб розмістити ці віджета ми використаємо віджет Stack. Він дозволяє через Positioned віджет виставляти місце, куди має рендериться конкретний дочірний віджет.

Метод build нашого віджета буде виглядати наступним чином:

Scaffold(
   backgroundColor: Theme.of(context).backgroundColor,
   body: SafeArea(
    child: Stack(
     children: [
     // body,
     // app bar
      ]
   ),
 ),
)

Дочірні віджети рендеряться по такому правилу: перша дочка в списку буде рендериться під іншими дочками, які знаходяться в колекції. Тобто, щоб Widget A перекрив Widget B, треба, щоб колекція виглядала наступним чином:

[Widget B, Widget A]

Також, знаючи бажану висоту панелі програми, ми можемо через Padding віджет зробити відступ для тіла програми, щоб панель не перекрила її. Або ж використати Positioned віджет.

Scaffold(
   backgroundColor: Theme.of(context).backgroundColor,
   body: SafeArea(
    child: Stack(
     children: [
     Padding(
        padding: EdgeInsets.only(top: APP_BAR_HEIGHT + 8),
        child: BorderedContainer(
         child: widget.body,
        )),
     // app bar
      ]
   ),
 ),
)

Додаємо згортання меню, якщо користувач натиснув поза його межами.

Тепер давайте покращимо наш віджет і додамо прозорий контейнер, який би перехоплював натискання користувача і закривав меню (якщо воно відкрите). Тепер NarrowScaffold має знати, чи відкрите меню чи ні, щоб відповідно передавати ці налаштування далі вглиб віджет дерева.

Цю зміну додаємо в наш стан віджета:

 bool expanded = false;

А сам контейнер додаємо в колекцію children між тілом і заголовком. Також цей контейнер має займати всю висоту пристрою і розмивати віджет, який намальований під ним.

Scaffold(
   backgroundColor: Theme.of(context).backgroundColor,
   body: SafeArea(
    child: Stack(
     children: [
      Padding(
        padding: EdgeInsets.only(top: APP_BAR_HEIGHT + 8),
        child: BorderedContainer(
         child: widget.body,
        )),
      if (expanded)
       SizedBox(
        height: MediaQuery.of(context).size.height,
        child: new BackdropFilter(
         filter: new ui.ImageFilter.blur(sigmaX: 1.5, sigmaY: 1.5),
         child: new Container(
          decoration: new BoxDecoration(
           color: Colors.black.withOpacity(0.2),
          ),
          child: Container(child: GestureDetector(onTap: () {
           setState(() {
            expanded = false;
           });
          })),
         ),
        ),
       ),
      // app bar
     ],
    ),
   ),

Додаємо App Bar з двома режимами роботи: розкрите меню і мінімізоване.

Ну а тепер головне: віджет панель програми.

Віджет має:

 • показувати заголовок
 • показувати кнопку меню
 • реагувати на натискання кнопки, або коли expanded змінюється.
 • Автоматично ховатися, якщо користувач натиснув на якийсь із елементів в меню.

З точки зору API це має виглядати так:

 AppBarCustom(
       title: widget.title,
       titleView: widget.titleView,
       appBarButtons: widget.actions,
       expanded: expanded,
       onExpanded: (expand) {
        setState(() {
         expanded = expand;
        });
       },
      ),

Для наших appBarButtons (елементи меню), ми не можемо просто додати якісь кнопки по типу IconButton, FlatButton. Нам необхідно слухати події натискання на них і реагувати відповідно: закривання меню і виклик зворотної функції, яку програміст передав ще в NarrowScaffold віджет. Якщо б ми просто прокидували список віджет-кнопок, то наше меню не могло б перехоплювати події і реагувати на них. Ми б мали в NarrowScaffold додавати ще одну зміну стану: згорнути/розгорнути меню. Але це додає зайве навантаження на програміста, якому немає діла до внутрішнього стану такого віджета.

Для цих потреб ми створимо клас-контейнер:

class AppBarObject {
 final VoidCallback onTap;
 final String text;

 AppBarObject({@required this.text, @required this.onTap});
}

І тепер ми можемо передати список з його екземплярами в NarrowScaffold:

NarrowScaffold(
     body: Center(
      child: Text(message,
        style: TextStyle(
          color: Colors.black,
          fontSize: 30,
          fontWeight: FontWeight.bold)),
     ),
     title: 'My Custom App Bar Title',
     actions: [
      AppBarObject(
       text: "The First Menu Item",
       onTap: () => {
        setState(() {
         message = 'The First Menu';
        })
       },
      ),

Ця колекція буде прокинути в глиб віджета до AppBarCustom.

Рендер AppBarCustom доволі великий, тому тут я покажу лише важливі елементи:

 • висота панелі залежить від кількості елементів в меню. В мініфікованому режимі висота це наша задана константа.
  height: widget.expanded
        ? (widget.appBarButtons.length * 50).toDouble() + APP_BAR_HEIGHT
        : APP_BAR_HEIGHT,
  
 • якщо віджет розкрито, тоді ми маємо показати меню з елементами колекції AppBarObjects:
        SizedBox(
         height: (widget.appBarButtons.length * 50).toDouble(),
         width: MediaQuery.of(context).size.width,
         child: ListView(
          scrollDirection: Axis.vertical,
          children: widget.appBarButtons
            .map((obj) => _appBarObjectToButton(obj, context))
            .toList(),
         ),
        ),

Доньки ListView, це наші специфічні проксі-кнопки:

class AppBarButton extends StatelessWidget {
 final VoidCallback onTap;
 final Color color;
 final String text;

 AppBarButton({this.onTap, this.color, this.text});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return FlatButton(
   splashColor: color,
   onPressed: onTap,
   child: Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(8.0),
    child: Center(
     child: Text(
      text,
      style: TextStyle(
       fontWeight: FontWeight.bold,
       color: color,
      ),
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

І, використовуючи трошки приколів функціонального програмування, ми зв'язуємо AppBarObject зі звичайною кнопкою, яка показується в меню NarrowScaffold widget:

 Widget _appBarObjectToButton(AppBarObject object, BuildContext context) {
  return AppBarButton(
   onTap: _callbackerHandler(object.onTap),
   text: object.text,
   color: Theme.of(context).primaryColor,
  );
 }

 _callbackerHandler(VoidCallback callback) {
  return () {
   _toggleExpandedMenu();
   callback();
  };
 }

Ми перехоплюємо натискання на екран для того, щоб сховати меню і тільки після цього викликаємо справжній оброблювач події, яку задав нам програміст в конструкторі NarrowScaffold.

Висота цього віджета гнучка, вона залежить від кількості елементі в меню.

Бонус

Ви також можете передати конкретний віджет, який буде показаний замість простого текстового віджету в панелі програми. Ось, наприклад, SingleChildScrollView в якості titleView:

scroll_view_in_title.gif

Підсумки

Наш кастомний Scaffold:

 • містить меню з вибором дій для користувача
 • може розкриватися / схлопуватися
 • вміщає будь-яку кількість меню елементів
 • Створює прикольний ефект, коли меню розкрите і весь інший екран стає розмитим і трошки приглушеним.
 • надає надзвичайно простий вхідний інтерфейс для побудови такої складної структури віджетів.

Живий онлайн приклад тут: dartpad.dev/31c5f5035d02ece1c18433a4caf3444d

Копія на гітхабі: gist.github.com/gladimdim/31c5f5035d02ece1c..

Моя інтерактивна-історія гра, де ви можете помацати все живцем на iOS/Android/Web. (там також почав робити гру в стилі city building): Loca Deserta