Імплементація та дизайн Досліджень для гри на Flutter / Dart

Імплементація та дизайн Досліджень для гри на Flutter / Dart

Введення

В своїй грі Дике Поле: Слобода я вирішив додати можливість витрачати зароблені очки Слави для покращення виробничих процесів. Щось накшталт Досліджень в інших іграх, коли гравець може відкривати гілки, нові будівлі, військові підрозділи, тощо. Так як гра у мене заточена під економіку, то розпочати я вирішив з суто виробничих процесів. Весь код в цій статті, як і в грі, написаний на Dart в поєднанні з Flutter.

Також в кінці статті ви знайдете відмінності в OOP та FP підході, та чому, на мою думку, OOP перемагає FP.

Вимоги до Досліджень

Перед тим як створити дизайн, необхідно записати конкретні вимоги.

Дослідження має:

 • визначати кількість очків слави для відкриття
 • визначати кількість ресурсів для відкриття
 • назву
 • опис
 • іконку
 • список ефектів, які накладаються на будівлю або комірку на мапі.

Створення класу ResearchUnit

Цей клас буде відповідати всім вимогам.

class ResearchUnit {
 final String localizedKey;
 final String descriptionKey;
 final num gloryRequired;
 final Stockable stockRequired;
 final List<ResearchUnitEffect> effects;
 final String iconPath;
 bool unlocked;

 ResearchUnit({
  this.effects,
  this.localizedKey,
  this.descriptionKey,
  this.gloryRequired,
  this.stockRequired,
  this.unlocked = false,
  this.iconPath,
 });
}

Вимоги до ефектів

Кожна з одиниць досліджень має масив ResearchUnitEffect, який визначає, що і як змінюється в слободі, якщо батьківське дослідження відкрите.

Вимоги до ефектів:

 • визначає список типів будівель, на які він впливає
 • визначає список типів комірок мапи, на які він пливає
 • коефіцієнт впливу на вхідні вимоги виробництва
 • коефіцієнт впливу на вихідні вимоги виробництва
 • коефіцієнт впливу на тривалість виробництва
 • ефект може сказати, чи повпливає він на Будівлю чи на Комірку мапи.
 • ефект може сказати, які будуть вхідні/вихідні вимоги до виробництва, якщо цей ефект буде накладено.

Приклад коефіцієнту впливів. Скажімо, у нас є Лісопилка, яка виготовляє 30 дощок, для цього їй треба 10 дерева. Одна така задача триває 45 секунд.

В моделі лісопилки це описано через спеціальний клас Taskable:

 Taskable defaultTask = Taskable(
  workers: 1,
  duration: Duration(seconds: 45),
  input: Stock(values: {RESOURCE_TYPES.WOOD: 10, RESOURCE_TYPES.FOOD: 5}),
  output: Stock(values: {RESOURCE_TYPES.PLANKS: 30}),
 );

Якщо коефіцієнт впливу на вхідні вимоги дорівнює 0.5. То це означає, що кількість дерева (вхідний ресурс для лісопилки) зненшується вдвічі, з 10 на 5.

Створення класу ResearchUnitEffect

Цей клас буде відповідати всім вимогам, описаним вище:


class ResearchUnitEffect {
 final List<RESOURCE_BUILDING_TYPES> resourceBuildingTypes;
 final num inputCoefficient;
 final num outputCoefficient;
 final num taskCoefficient;

 final List<MAP_TILE_TYPES> mapTileTypes;

 ResearchUnitEffect(
   {this.resourceBuildingTypes = const [],
   this.inputCoefficient,
   this.outputCoefficient,
   this.taskCoefficient,
   this.mapTileTypes = const []});

 void affectCity(Sloboda city) {}

 bool canAffect(dynamic object) {
  if (object is ResourceBuilding) {
   return canAffectBuilding(object);
  }
  if (object is ResourceSpot) {
   return canAffectResourceSpot(object);
  }
  return false;
 }

 bool canAffectBuilding(ResourceBuilding building) {
  return resourceBuildingTypes.indexOf(building.type) >= 0;
 }

 bool canAffectResourceSpot(ResourceSpot spot) {
  return mapTileTypes
    .intersection(spot.suitableTypes, (a, b) => a == b)
    .isNotEmpty;
 }
}

Цікавою особливостю Dart є його динамізм.

Наприклад метод:

 bool canAffect(dynamic object) {
  if (object is ResourceBuilding) {
   return canAffectBuilding(object);
  }
  if (object is ResourceSpot) {
   return canAffectResourceSpot(object);
  }
  return false;
 }

має вхідним параметром object з типом dynamic. Так як ефект може впливати як на Будівлю так і на Комірку, а це зовсім різні класи, то для споживачів цього АРІ спеціально зроблено такий метод, щоб не треба було перед кожним викликом canAffectBuilding/ResourceSpot визначати який саме метод використати. Це перекладено на сам ефект. Якщо ефект взагалі не знає, що за клас об'єкта йому передали, то він просто поверне false.

Тести для canAffect

Так як функціонал може бути доволі складним, то перед написанням коду для методів, краще написати тести.

Скажімо, у нас є таке дослідження:

  var effect = ResearchUnitEffect(
   resourceBuildingTypes: [
    RESOURCE_BUILDING_TYPES.SAWMILL,
    RESOURCE_BUILDING_TYPES.FOREST
   ],
   mapTileTypes: [MAP_TILE_TYPES.FOREST],
   inputCoefficient: 0.5,
   outputCoefficient: 2,
   taskCoefficient: 0.5,
  );

Можемо одразу написати тести для canAffect:

  test("Can use dynamic method to tell whether it affects it", () {
   var spot = ResourceSpot.generateWood();
   expect(effect.canAffect(spot), isTrue,
     reason: "Dynamic method called correct spot method");

   expect(effect.canAffect(ResourceSpot.generateFish()), isFalse,
     reason: "Dynamic method called correct spot method");

   expect(
     effect.canAffect(
       ResourceBuilding.fromType(RESOURCE_BUILDING_TYPES.SAWMILL)),
     isTrue,
     reason: "Dynamic method called correct building method");

   expect(
     effect.canAffect(
      ResourceBuilding.fromType(RESOURCE_BUILDING_TYPES.MARKETPLACE)),
     isFalse,
     reason: "Dynamic method called correct building method.");
  });

Тести для affect* методів

І одразу напишемо тести, які накладають ефект на виробничі властивості:

test("Can affect input value of the resource building", () {
   var building = ResourceBuilding.fromType(RESOURCE_BUILDING_TYPES.FOREST);
   var newStock = effect.affectBuildingInput(building);
   expect(
    newStock.getByType(RESOURCE_TYPES.FOOD),
    equals(7.5),
    reason: "New input stock is decreased.",
   );
  });

  test("Can affect output value of the resource building", () {
   var building = ResourceBuilding.fromType(RESOURCE_BUILDING_TYPES.FOREST);
   var newStock = effect.affectBuildingOutput(building);
   expect(
    newStock.getByType(RESOURCE_TYPES.WOOD),
    equals(20),
    reason: "New input stock is increased.",
   );
  });

  test("Can affect the duration of the Task.", () {
   var building = ResourceBuilding.fromType(RESOURCE_BUILDING_TYPES.FOREST);
   var duration = effect.affectBuildingTaskDuration(building);
   expect(
    duration.inSeconds,
    equals(10),
    reason: "Duration was decreased.",
   );
  });

Імплементація affect* методів

Майже все готово, лише треба написати три методи, які змінють вхідні, вихідні та тривалість задач:

 Stockable affectBuildingInput(ResourceBuilding building) {
   num adjuster = 1.0;
  if (canAffect(object) && inputCoefficient != null) {
   adjuster = inputCoefficient ;
  }
  return building.defaultTask.input * adjuster;
 }

 Stockable affectBuildingOutput(ResourceBuilding building) {
   num adjuster = 1.0;
  if (canAffect(object) && outputCoefficient != null) {
   adjuster = outputCoefficient ;
  }
  return building.defaultTask.output * adjuster;
 }

 Duration affectBuildingTaskDuration(ResourceBuilding building) {
    num adjuster = 1.0;
  if (canAffect(object) && taskCoefficient != null) {
   adjuster = taskCoefficient ;
  }
  return building.defaultTask.duration * adjuster;
 }

Як видно, всі три методи майже ідентичні, вони лише працюють з різними коефіцієнтами та параметрами об'єкту.

Узагальнимо логіку в один окремий метод:

 _affectObject(dynamic object, dynamic whatToAffect, num coef) {
  num adjuster = 1.0;
  if (canAffect(object) && coef != null) {
   adjuster = coef;
  }
  return whatToAffect * adjuster;
 }

Тут ми покладаємося на той факт, що споживачі цього АРІ можуть передати нам будь-який об'єкт. В такому випадку коефіцієнт буде 1 і логіка нічого не змінить.

Перепишемо три методи:

 Stockable affectBuildingInput(ResourceBuilding building) {
  return _affectObject(
    building, building.defaultTask.input, inputCoefficient);
 }

 Stockable affectBuildingOutput(ResourceBuilding building) {
  return _affectObject(
    building, building.defaultTask.output, outputCoefficient);
 }

 Duration affectBuildingTaskDuration(ResourceBuilding building) {
  return _affectObject(
    building, building.defaultTask.duration, taskCoefficient);
 }

Все разом

Дизайн уже майже готовий. Ось приклад повного Дослідження:

 ResearchUnit(
   localizedKey: 'researchUnit.doublePlow',
   descriptionKey: 'researchUnit.doublePlowDescription',
   gloryRequired: 5,
   stockRequired:
     Stock(values: {RESOURCE_TYPES.WOOD: 50, RESOURCE_TYPES.FOOD: 100}),
   effects: [
    ResearchUnitEffect(
     resourceBuildingTypes: [RESOURCE_BUILDING_TYPES.FIELD],
     mapTileTypes: [MAP_TILE_TYPES.GRASS],
     outputCoefficient: 1.3,
     taskCoefficient: 0.9,
    )
   ],
   iconPath: 'images/resources/food/food_64.png',
  ),

Додаємо Дослідження до головного класу

В грі за все відповідає клас Sloboda. Будь-яка зміна інвентаря, кількості козаків, робочих, тощо, відбувається через цей клас.

class Sloboda {
  ...
 List<ResearchUnit> researches = defaultResearchUnits();
  ...
}

Ось і все. Тепер Слобода містить список досліджень, які наявні в грі.

Додаємо UI

Нам треба зробити, щоб гравець міг бачити список досліджень, які у них вимоги, на що і як впливають.

Для цього створюємо окремий віджет, який виведе в ListView всі доступні дослідження:

 Widget build(BuildContext context) {
  return ListView(
   children: widget.city.researches
     .map((research) => research.toListTileView(context))
     .toList(),
  );
 }

Кожен ResearchUnit тепер має знати, як себе показати гравцеві в списку:


// class ResearchUnit
Widget toListTileView(BuildContext context) {
  return ExpansionTile(
   initiallyExpanded: false,
   leading: Image.asset(iconPath),
   title: TitleText(
    this.localizedKey,
    textAlign: TextAlign.left,
   ),
   subtitle: Text(
    this.descriptionKey,
   ),
   children: [
    Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
     crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
     children: effects.map((e) => e.toWidget(context)).toList(),
    ),
   ],
  );
 }

Віджет являє собою розкриваємий UI елемент. Він показує іконку, свою назву і текст-опис:

Screenshot 2020-11-09 224514.png

Кожен ResearchUnitEffect в свою чергу знає, як показати себе в інтерфейсі користувача:

Widget toWidget(BuildContext context) {
  return OrnamentContainer(
   child: Center(
    child: Padding(
     padding: const EdgeInsets.all(8.0),
     child: Column(
      children: [
       if (inputCoefficient != null)
        Padding(
         padding: const EdgeInsets.all(8.0),
         child: Text("Affects input: ${inputCoefficient * 100}%"),
        ),
       if (outputCoefficient != null)
        Padding(
         padding: const EdgeInsets.all(8.0),
         child: Text("Affects output: ${outputCoefficient * 100}%"),
        ),

// і так далі

Відмінності між OOP та FP підходами.

Можна було помітити, що ми змішали два різні домени: модель даних і модель репрезантації на екрані (View). Якби ми писали на FP, то у нас би був метод, який би отримував ResearchUnitEffect, та малював би його як віджет:

Widget researchUnitEffectWidget(ResearchUnitEffect effect);

Але, як на мене, краще коли сам об'єкт відповідає на запитання: "як тебе показати гравцеві? :

Widget ResearchUnitEffect.toWidget()

Таким чином ми просто змінюємо контекст, в якому хочемо використати цей об'єкт без використання сторонніх функцій.

Скажімо, якщо б написано було в стилі FP, то мені якимось чином треба знати назву функції, які конвертує мою модель в екраний віджет. А якщо таких функцій сотні, як мені взнати, яку використати? Утворюється невеличкий розрив, який ми якось маємо згладити (казками, що FP легше тестувати і іншою ФП ахінеєю).

Якщо ж ми ідемо світлим шляхом OOP, то ми просто кажемо об'єкту: подай себе у вигляді для споживання на екрані. І все. Нам не треба знати яку саме функцію використати. Більше про основи OOP (не бред, який пішов з С++), можна взнати від авторів ООР з Xerox PARC Group: Object-Oriented Programming, lecture by Daniel Ingalls

Саме тому всі моделі даних в грі знають, як показати себе на екрані. З точки зору ФП, я змішую абсолютні різні поняття (модель та її вигляд на екрані), але з точки зору ООР все вірно.